Formålsparagraf

Foreningens formål er at samle skolefotografer i Danmark til via gensidig inspiration at sikre en høj standart af vore produkter på det danske marked, bl.a. gennem fælles kurser og indkøb.

  • At skabe en fælles kommunikationsplatform for foreningens medlemmer til omgivelserne.

  • At skabe en produktsmæssig kvalitetsfremgang hos foreningens medlemmer.

  • At tilsikre, at foreningens medlemmer er organiseret således at de har et kundecenter, der kan betjene elever, skolerepræsentanter og forældre.

  • At tilsikre, at foreningens medlemmer kan varetage tilrettelæggelse og afvikling af fotograferingsforløbene ud fra skolernes behov.

  • At tilsikre, at foreningens medlemmer overholder alle brancherelaterede regler fra offentlige instanser, herunder forbrugerrådets vedtægter for skolefotografering.

  • At sikre, at hvert medlem vides muligt søger at arbejde med faguddannede fotografer.

  • At tilsikre, at foreningens medlemmer overholder alle regler fra datatilsynet.